سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
با بی رغبتی به آنچه در دست مردم است، با آنان اظهار دوستی کن، تا دوستی شان را به دست آوری . [امام علی علیه السلام]