سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
مثل کسی که دانش می آموزد ولی آن را بازگو نمی کند، مثل کسی است که گنج می اندوزد ولی از آن خرج نمی کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]