سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پایه عکاسی مونوپاد
آیا می دانی کدام یک از مردم داناترند؟ گفت : خدا [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ـ خطاب به ابن مسعود ـ]